Välj en sida


Visbybalen 2017

Sedan 2010 har Round Table 80 Gotland arrangerat Visbybalen, 
ett charityevenemang som hittils har inbringat 
ca 700 000 kr till behövande barn och ungdomar i Sverige.

Var med och gör skillnad på en bal där vi förenar nytta med nöje.


Hösten 2016 öppnar anmälan